این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

       رونمایی همزمان با سومین
      همایش صنعت دیرگداز ایران

 
      | پيوند ها > همایش ها و کنفرانس های مرتبط
.: | پيوند ها .:. همایش ها و کنفرانس های مرتبط