این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

       رونمایی همزمان با سومین
      همایش صنعت دیرگداز ایران

 
      صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت دریافت چکیده مقالات: 25 فروردین 1396

مهلت ارسال اصل مقالات: 15 تیرماه 1396

زمان اعلام نتایج داوری: اول شهریورماه 1396