این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

       رونمایی همزمان با سومین
      همایش صنعت دیرگداز ایران

 
      صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه

تهران، خیابان شهید بهشتی

خیابان اندیشه، خیابان اندیشه 8، شماره 19

کد پستی : 1568836881

تلفــن : 63-44952661

فکس : 44952660

 

مسوول دبیرخانه : خانم رضایی نژاد