این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

       رونمایی همزمان با سومین
      همایش صنعت دیرگداز ایران

 
      صفحه اصلی > طرح تدوین استراتژی صنعت دیرگداز ایران
.: طرح تدوین استراتژی صنعت دیرگداز ایران

دربافت قسمت اول

دریافت قسمت دوم


لطفا هر دو فایل را دریافت کرده و در یک پوشه قرار دهید. سپس قسمت اول را استخراج (Extract) کنید تا هر دو فایل استخراج شوند.