این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

       رونمایی همزمان با سومین
      همایش صنعت دیرگداز ایران

 
      صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

 

ساختار سازمانی همایش:

 

 

دبیر همایش

علی حسین زاویه دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز

 

 

دبیرکمیته علمی

دکتر حسین سرپولکی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

دبیر اجرایی

سروش فولادچی مدیر شبکه معدن ایران

  

 

دبیر روابط بین الملل

دکتر فرهاد گلستانی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

کمیته علمی(به ترتیب حروف الفبا)

 

دکتر ساسان اطرج - عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد

 

مهندس علیرضا باقری - مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور

 

دکتر محمد باوند وندچالی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

مهندس نادر خلیلی - مدیرعامل شرکت دیرگداز مهر آریان فارس

 

دکتر سید مجتبی رضوی - مدیرعامل شرکت صنایع دیرگداز آمل

 

مهندس سیروس روشنفکر - مدیرعامل شرکت تجهیز مواد پیشگام

 

مهندس علی حسین زاویه - دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز

 

مهندس علی سرافراز نیکو

 

دکتر حسین سرپولکی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهندس آرش شجاعی

 

مهندس علیرضا صالحیان

 

مهندس داوود عظیمی - مدیرعامل شرکت  فرانسوز یزد

 

مهندس صفرعلی فروهي

 

دکتر محمدعلی فقیهی ثانی - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر مهدی قاسمی کاکرودی - عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

 

مهندس غلامعلی کهباسی - مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز راه صنعت

 

دکتر محمد گل محمد - عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو

 

دکتر فرهاد گلستانی فرد - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهندس سعید لقمانی  - مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران

 

مهندس اصغر مبلغ - مدیر فنی شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین

 

مهندس اصغر محمدزاده - مدیرعامل شرکت کوره های صنعتی سهند

 

مهندس ایرج مختارپور - رییس تعمیرات نسوز فولادسازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

مهندس منجزی

 

مهندس منوچهر مندگاریان

 

دکتر احمد منشی - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دکتر علی نعمتی - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

مهندس نعیمی - مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز مهرگداز

دکتر امیرعباس نوربخش - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

کمیته اجرایی

 

مهندس امیرحسین دلپذیریان - شبکه معدن ایران

 

مهندس حکیمه صالحی - شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور

 

خانم سعیده علیشاهی - انجمن سرامیک ایران

خانم الهام رضایی نژاد - شبکه معدن ایران