این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

       رونمایی همزمان با سومین
      همایش صنعت دیرگداز ایران

 
      صفحه اصلی > معرفی کارگاه‌های آموزشی
.: معرفی کارگاه‌های آموزشی


No.

Photo

Name

Title of workshop

Affiliation

1

Prof. Ningsheng Zhou

               Lower Consumptions by Making Refractories Lighter

Refractory Aggregates Engineering: Concepts and Practices in Castables (1:15 hour)

Henan University of Science and Technology

2

Dr. Mohammad bavand

         Impact of Oxide-C refractories corrosion on steel quality

 

Islamic  Azad University

3

 

 


Prof. Hossein sarpoolaki

 

 

 

 

Dr. Mohsen nouri

         An Introduction to basis design of  Castable Refractories

 

Iran University of Science and Technology

 

 

 

Yazd University

جهت ثبت نام به سامانه کاربری مراجعه فرمایید.